Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

                                  

    Stora Hammars gamla kyrka

   

Stora Hammars gamla kyrkas äldsta delar är från 1100-talet och utgörs av långhusets västra del. Denna är utvändigt dekorerad med en romansk rundbågsfris. Under denna första fas är kyrkan besmyckad med målningar invändigt. Under senmedeltiden förlängs bygganden österut och tornet uppförs i väst. Detta har ursprungligen haft trappgavlar och varit högre än idag. Valv slås och förses med färgrika målningar. Därmed blir de romanska målningarna på det ursprungliga långhusets murar osynliga för kyrkobesökare. Valven i den romanska kyrkan verkar ha slagits innan utbyggnaden under senmedeltiden.

 

                               

Tornet från syd med sina två strävpelare och sin av barocken präglade ovandel. Troligen har man på 1600-talet tagit bort delar av den ursprungliga toppen med trappgavel för att göra denna utsmyckning, varför tornets höjd sänkts.

 

    

 

    

     Det rakt avslutade långhuset med blinderingar i öst.

 

    

 

                                

Tornet från väst med de två omdiskuterade "vigvattenstenarna" bredvid portalen som snarare varit romanska pilasterbaser.

 

    

 

    

Gränsen mellan den ursprungliga romanska kyrkan och utvidgningen i öst är synlig genom rundbågsfrisens omfattning.

 

                               

                    Den ursprungliga avslutningen av långhuset är även synlig genom dessa kvaderstenar.

 

                               

                                Igensatt romanskt fönster i det ursprungliga långhusets norra del.

 

                               

                                Igensatt romanskt fönster i det ursprungliga långhusets södra del.

 

                               

                                Kvaderblock synliga genom putsen på tornets nordvästra hörn.

 

    

 

    

 

                                 

                                Senmedeltida kalkmålningar på det ursprungliga långhusets valvkappor.

 

                                 

 

                                 

 

                                 

 

                                 

 

                                 

 

                                 

 

                                 

 

                                 

 

                                 

 

   

 

   

    Återinvigningskors på långhusets östra vägg.

 

   

 

                                

Nivåskillnaden är påtaglig för valvfundamenten i det ursprungliga långhuset till vänster och förlängningen i öster.

 

                                

 

   

    Kolonettbas i tornet.

 

   

 

                              

                    Man kan fråga sig vad kolonnetsbasansiktet från medeltiden skulle säga i telefonen...

   

     

        Kyrkogården.