Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Storkyrkan

      S:t Göran och draken

      Vårfrukoret

      

       Storkyrkan med sitt barocktorn från 1743 syns högt över Storkyrkobrinken i Gamla Stan.

 

       

         Storkyrkan från syd.

 

        

         Storkyrkan från öst.

 

         

Storkyrkans medeltida utseende på Vädersolstavlan 1535. Porten är rejält överdimensionerad. Bakom ses det nedbrunna slottet Tre kronor, samt ett husbygge bakom kyrkans kor.

 

         

 

          

Storkyrkan är en femskeppig katedral i sengotisk stil. Byggnadens äldsta delar är från mitten av 1200-talet, och en treskeppig kyrka invigdes 1306. De höga valven tillkom runt 1470. Innan reformationen hade kyrkan hela 36 kapell för helgontillbedjan, och när man senare slog ut väggarna mellan dessa uppstod det fjärde och femte skeppen.

          

                      

          

           Söndagsklockan, en gåva av Sten Sture den äldre är idag uppställd i kyrkan S:t Göranskapell.

 

          

           På koret står den femhundra år gamla Sjustaken som troligen tillverkats i Lübeck kring 1470.

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

            Bågar som bör vara rester av öppningar till de katolska kapellen.

 

           

 

           

 

           

            Den berömda Vädersoltavlan från 1535 av Urban Målare är den äldsta bilden på staden.

 

           

 Själakoret från 1421 är det enda av kyrkans 36 medeltida kapell som bevarats. Innan dess utgjorde denna vägg 1300-talets västgavel.

 

           

 

           

 

           

            Själakorets kryssvalv är dekorerat med målningar av Albertus Pictor under mitten av 1400-talet.

 

           

 

           

                                                                 Startsidan