Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

       

    Svenstorps Herregård

   

Något nordväst om Trelleborg , mellan staden och Västra Tommarp, ligger lämningarna efter den medeltida stormannagården Svenstorp. Fynden visar på en rik men krigisk miljö.

 

   

Platsen som varit bebodd mellan 1100-1350-talet omges av en fyrkantig vallgrav, och grävdes ut i mitten av 1900-talet.

 

   

Det är främst denna norra del som varit bebyggd. Här har minst tre hus påträffats, och dessa har varit byggda i trä ovanpå stengrunder. Spår har påträffats av eldstäder och bakugn. En ytterligare byggnad med tegelväggar tros ha funkat som försvarstorn. Byggnaderna har ödelagts genom eld i mitten av 1300-talet, och då man vet att lybeckare härjar Trelleborg på 1360-talet är det troligt att Svenstorp även attackeras.

 

   

      Stengrunderna i norr.

Källa: Cinthio, E. Svenstorps Herregård.