Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

                                     

    Torna Hällestads kyrka

      

 

      

       Stenkista, Torna Hällestad.

 

       

Inskriften lyder: Æskel satti sten þænsi æftiR Toka Gorms sun, seR hullan drottin. SaR flo ægi at Upsalum. sattu drængiaR æftiR sin broþur sten a biargi støþan runum. ÞeR. Gorms Toka gingu næstiR, Åskel satte denna sten till minne av Toke, Gorms son, en trogen herre för honom. Han flydde inte vid Uppsala. Kämpar satte till minne av sin broder stenen på berget, stärkt av runor. De gick närmast Gorms Toke.

 

       

 

       

Runsten som på 1800-talet murats in i kyrkans kor. Inskriften lyder: Æsbiorn, hemþægi Toka, satti sten þæssi æftiR Toka, broþur sin, Asbjörn, Tokes hirdman, satte denna sten efter sin broder Toke.

 

      

Inskriften lyder: Asgotr resþi sten þænsi æftiR Ærru, broþur sin. Æn saR was hemþægi Toka. Nu skal standa sten a biargi, Asgot reste denna sten efter Ärre, sin broder. Men han var hirdman åt Toke. Nu skall det stå en sten på berget.

 

       

        Målade valv, Torna Hällestad.