Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Tveje Merlöse kyrka

   

Tveje Merlöse kyrka vid Holbaek på nordvästra Själland är uppfört runt 1150 och byggherre är troligen Asser Rig av den mäktiga Hvideätten. Kyrkan är unik för sin välbevarade romanska arkitektur som även innefattar de karakteristiska tvillingtornen. Sådana finns även vid Fjenneslev kyrka som även anses ha Rig som uppförare. Troligen har byggnaden uppförts som gårdskyrka.

 

   

1199 skänktes kyrkan av ärkebiskop Absalon till Sorö kloster och senare blev den annex till Holbaeks kyrka. 1555 beslutade Kristian III att byggnaden skulle rivas, men planerna genomfördes aldrig.

 

   

Tornens unika topp kan liknas vid en stenspira med kubformad avslutning. Tudelning kallas med ett gammalt danskt ord för tvejen, vilket gett kyrkan och byn dessa namn. Denna påbörjas först efter tornens tredje våning, medan nedandelen är kompakt. Tornen är ca. 20 meter höga.

 

   

Vapenus i norr vilket uppfördes som ersättning för ett större under restaureringen. Kyrkan är uppförd i en lokal sandsten skuren i blött tillstånd. Det finns därför åtskilliga avlagringar av plant- och djurrester i murverket.

 

   

Kyrkan från nordöst. Det lilla tornet på långhustes östgavel är byggt för en liten mässklocka man ringde i vid nattvardens förvandling.

 

   

      Romanska fönster i långhusets nordvägg.

 

   

       Igensatt portal i korets nordvägg.

 

   

 

   

      Romanska fönster och igensatt portal i långhusets sydvägg.

 

   

Kyrkan utsattes för en omfattande restaurering i slutet av 1800-talet där professor H.B. Storck ville ta fram det ursprungliga kyrkorummet från 1100-talets mitt. De målade valven från 1400-talets revs för att åter göra de högt sittande romanska fönstren synliga, liksom herrskapsgalleriet i tornens andra våning. Ett trätak med parallella bjälkar uppfördes även som kopia på de tidiga kyrkornas ursprungliga tak. Borden som är målad längs väggarna är också en modern rekonstruktion, men baserad på spår av en medeltida sådan.

 

   

De äldsta romanska målningarna togs även fram vid restaureringen, dock i mycket fragmentariskt skick. Från herrskapsgalleriet kunde kyrkans patronus övervaka mässan avskiljt från folket.

 

   

      Romanska målningar på långhusets nordvägg.

 

   

       Romanska målningar i triumfbåge och absid.

 

   

      Triumfbågen. Foto: Sebastian Fonzeus.

 

   

Maria, romansk målning i triumfbågens mitt. Det romanska måleriet karakteriseras av en majestätsik stramhet som står i rejäl kontrast till 1400-talets myllrande och folkliga valvmålningar.

 

    

Helig biskop med kräkla i triumfbågen. Möjligen kyrkans donator då dessa ibland portätteras i triumfbågen som i Gualövs kyrka, Skåne.

 

    

 

    

Den för romanska absider så typiska Majestas Dominimålningen omgiven av evangelisternas symboler. Ett bra exempel finns i Vä kyrka, Skåne.

 

     

       De målade 1400-talsvalven av Isefjordsmästaren i kyrkan innan dess nedrivande. Foto: Sebastian Fonzeus.

 

     

1800-talsbild på kyrkan från norr under restaurering. I långhuset ses både formen av de romanska fönstren som kom att återersätta de nyare snett under. Den vita putsen togs även bort för att lyfta fram den ursprungliga stenfasaden.

                                       Startsidan