Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

                                                      

    Vä

      S:ta Maria kyrka

   

Kalkmålningarna i Vä är fantastiska vad det gäller konstnärligt utförande och  innehåll. De knackades fram under renoveringen 1963-66. Den stora sammanhängande sviten består av 24 medaljonger innehållandes änglar, apostlar och helgon. Kristusbilder som denna över högaltaret kallas Majestas Domini och var den centralaste målningen i den romanska traditionen.

 

    

 

   

 

   

 

   

                             

 

    

     Relief på kapitäl från kyrkans äldsta fas.

 

                            

 

                            

 

                           

 

                          

 

   

     Igensatta öppningar i emporläktaren.

 

                            

 

    

 

    

 

    

     Målning i dubbeltornets emporläktare.

 

                             

    

    

Mariakyrkan från tidigt 1100-tal  i den gamla centralorten Vä som betyder helig plats. Denna var först kungsgårdskyrka, men blev 1160 överlämnad till premonstratensorden. Konventet flyttade till Bäckaskog på 1200-talet, men behöll äganderätten. Vä hade stadsprivilegier som dock förlorades 1614. Fönstren togs upp på 1800-talet.

 

                               

                                Mattias Ivarsson och Martin Bengtsson vid absiden.

    

    

     Relief på kvader från tidigt 1100-tal.

 

    

 

    

 

      S:ta Gertruds kapell

   

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

      Helgeandshusets kyrka