Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Valleberga kyrka

   

Kyrkan består av två byggnader som satts ihop till en. Till vänster nykyrkan från 1790 och till höger 1100-talskyrkan som uppfördes av ärkebiskop Absalon och är den enda rundkyrkan i Skåne. Det är annars främst på Bornholm dessa finns, och närheten till denna ö kan förklara att en sådan uppförts på Österlen. På 1300-talet byggdes den ursprungliga rundkyrkan om så att den fick ett korsformat utseende.

 Kyrkan byggdes sedan ut med tre korsarmar i slutet av 1700-talet, vilket gjorde rundkyrkan mindre framträdande. I slutet av 1800-talet ville församlingen riva kyrkan och kastalen för att bygga en ny i tegelgotik, men lyckligtvis gavs inte tillstånd. Istället revs korsarmarna från 1700-talet och man förlängde långhuset rejält, samt uppförde ett högt torn i norr. Båda tillbyggnaderna gjordes i den rådande jugendstilen.

 

                     

                                 Absid från 1100-talet och torn i norr från 1900-talet.

 

   

   Till höger kastalen med strävpelare och till vänster det på 1900-talet tillbyggda långhuset och tornet i jugendstil.

 

                     

    Kastalernas funktion är omdiskuterad. Dessa byggnader finns även vid Benestad och Löderups kyrkor.

 

                     

 

   

Svickelstenar inuti kastalens bottenvåning där ett litet kyrkomuseum finns. Troligen har de ingått i portalernas omfattning i den ursprungliga rundkyrkan. Denna påträffades som fyllnadsmaterial i den södra korsarmen som byggdes i slutet av 1700-talet och nedrevs vid 1900-talets början.

 

   

      Denna svickelsten påträffades under det nuvarande golvet i rundkyrkan.

 

                     

Gravstenar av Trydemästaren som även huggit kyrkans dopfunt. Stenarna fanns tidigare på kyrkogården.

 

                     

 

                     

                                 Halvfärdig runsten.

 

   

      Långhuset i jugendstil från 1900-talets början.

 

   

 

                       

                                    1900-talstornet från norr.

 

   

      Den primära rundkyrkan med kor och absid sedd från norr.

 

                       

                                    Nordportal i rundkyrkan.

 

                       

                                   Målad triumfbåge och absid.

 

   

 

                       

 

                       

 

   

 

                       

                                    Katolskt helgonaltare söder om triumfbågen.

 

   

      Kvaderrits inuti trappgång i rundkyrkan.

 

                     

                                 1100-talsdopfunten av Trydemästaren.

 

   

 

                     

 

   

       Helgonskåp från 1500-talet med Petrus och Paulus.

 

   

                                            Startsidan