Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

                                      

    Västra Sallerups kyrka

     

      Patronatskyrkan i Västra Sallerup som ägarna till sätesgården Ellinge hade patronatsrätt över in i modern tid.

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

De unika kalkmålningarna restaurerades på 1940-talet. Dessa finns i olika skikt från olika tider då man efter hand målat nya på äldre.

 

   

 

                    

 

                    

 

   

 

                      

                                  Sparreättens kvinnliga medlemmars sköldar på södra korbågen.

 

   

 

                    

                                Sparreättens manliga medlemmars sköldar på södra korbågen.

 

   

 

                    

 

                    

 

                    

 

   

      Till vänster i bild den riddarfamilj som troligen bekostat målningarna.

 

   

 

                   

                              Petrus målad år 1303.

 

                   

                              S:t Martin med mantel och svärd, målad på 1100-talet.

 

                   

 

                   

 

   

 

   

       Målningar på den under senmedeltiden  igenmurade emporläktaren för kyrkans patronatus.

 

                    

 

                    

 

   

 

                                                    Startsidan