Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

                                                  

    Ven

   

Ön Ven på träsnitt från 1586 av Braun och Hogenberg. I norr den medeltida kyrkan S:t Ibb, i nordöst Tuna by, i mitten Tycho Brahes Uraniborg och observatorium Stjerneborg och direkt öster om denna Kungsgården.

 

      

        Staty av Tycho Brahe på platsen för Uraniborg.

 

      

 

   

      

       Uraniborg.

       

       Observatoriet Stjerneborg.

 

      

       Stjerneborg på 1500-talet.

 

      

 

      

 

      

       Källare eller fängelsehåla på Uraniborg.

 

      

       Det fina Tycho Brahemuseet som blivit utmärkt internationellt är inrymt i Allhelgonakyrkan som uppfördes i slutet av 1800-talet.

 

      

 

      

       Utsikt från Kyrkbacken.

 

      

 

      

Kyrkan S:t Ibb från 1200-talet. Denna bör ha tjänat både som sjömärke och kyrka då den på klara dagar syns långväga i Öresund. Det avskiljda läget från Tuna by och närheten till kusten kan peka på att kyrkan uppförts av handelsmän och fiskare, möjligen från Hansan.

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

S:t Ibb från söder. Det utstickande partiet i koret är en rest efter trappan som ledde upp i det nu rivna östtornet. Torn uppfördes vanligen en tid efter kyrkans uppförande  i det motsatta vädersträcket väst, vilket gör S:t Ibb synnerligen unik i detta fallet. Anledningen till tornets placerande i öst bör rimligen ha varit att det helt enkelt inte funnits plats i väst då stupet ligger relativt nära byggnaden här.

 

                               

S:t Ibb på 1500-talet med torn i öst. Innan rivningen år 1726 var det delvis nedrasat. Detalj av träsnitt från 1586 av Braun och Hogenberg.

 

   

Bild från norr som visar att det sluttande läget antagligen omöjliggjort en placering av tornet i väst. Bild från början av 1900-talet från Kulturmiljöbild på RAA:s hemsida.

 

                                   

 

   

 

   

    S:t Ibb från norr.

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

Ven verkar i äldre tider haft två kyrkor. På denna 1700-talskarta är en byggnad kallad Munkkyrkan utsatt på öns norra del där det på 1900-talet ännu fanns stensättningar efter en konstruktion. Inget är känt mer om denna kyrka, men det kan ha rört sig om en franciskanerbyggnad då denna munkorden hade anknytning till sjöfart och fiske. Namnet antyder även att kyrkan uppförts under medeltiden innan reformationen.

 

   

    Utsikt från S:t Ibb.

   

   

    Kyrkbacken med S:t Ibb.

 

   

                                                          Startsidan