Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Visby

   

 

   

 

   

 

                       

 

                       

 

   

      Korsvirkeshus på Strandgatan.

 

                     

     

   

      Packhusplan.

 

                    

Gamla apoteket är från början ett 1200-tals packhus med bostad. De karakteristiska trappgavlarna tros ha fungerat som vindskydd för takplattorna bakom. Det är även Sveriges äldsta hyreshus, vilket under 1800-talet fungerade som apotek.

 

                    

 

   

      Biskopsresidensen på Drottengatan kallas idag Kapitelhuset och uppfördes i början av 1200-talet.

 

   

 

   

 

   

      Träd i blom på S:t Hansgatan. I bakgrunden S:t Drotten.

 

                     

 

                     

 

   

 

   

 

   

    S:ta Karin till vänster från Domkyrkan.

 

   

 

   

      Domkyrkans stiglucka till vänster, sedan S:t Clemens och S:t Nicolaus, sedda från Klinten.

 

   

 

   

      Galgberget norr om staden.

 

   

Galgen, där pelare härstammar från 1200-talet är Nordeuropas bäst bevarade från medeltiden. Träbjälkar har funnits mellan pelarna, från vilka de dömda hängdes.

 

   

 

   

 

   

      Ruin efter S:t Gertruds kapell från slutet av 1400-talet. Platsen grävdes ut 1935.

 

   

 

                     

Tegelbåge och tympanon med ristad bild av S:t Gertrud och vapensköldar för Thott och Bonde. Helgonet avbildas ofta med kyrkomodell pga. sin uppförningsiver. Källa: Gotlands kyrkor av Lagerlöf & Svahnström.

 

     

 

   

      Gertrudkapellets grundplan.

 

   

 

                       

Minneskors över de gotländska bönder som slaktades av danska soldater utanför ringmuren i samband med den danska invasionen 1361. Osämja hade länge rått mellan Visby och landsbygden vilket murens tillkomst visar. Stadsinvånarna ställde sig neutrala till striden och höll därför stadens portar stängda , vilket resulterade i att den dåligt beväpnade och stridsovana bondehären mejades ned brutalt. Korset restes i slutet av 1300-talet och påminner ännu om böndernas offer och stadens skam. De gravlades i stora massgravar i sin utrustning på Solbergaklostrets kyrkogård, där korset ännu står.

 

                       

                        Kransen vittnar om att det fruktansvärda slaget utanför murarna ännu inte är glömt.

 

                       

                                    Krucifixbild på minneskorset vänd mot staden.

 

                       

 

 

   

Lämningar av cisterciernsernunneklostret Solberga där minneskorset rests på den tillhörande kyrkogården. Detta var Gotlands enda nunnekloster som grundades 1246. Redan i slutet av 1300-talet överges klostret, men verksmaheten flyttas troligen in i staden till S:t Jacobs kloster. Källa: Gotlands kyrkor av Lagerlöf & Svahnström.

 

   

 

   

 

   

 

   

      Satellitbild över Solberga kloster visandes den korsformiga kyrkformen till vänster om minneskorset.

 

   

 

   

      Fornsalen med bildstenar i Gotlands länsmuseum.

 

                    

 

   

 

                     

 

   

 

                      

 

                      

                                   Dopfunt med intakta färger.

 

                      

                                   Skulptur av S:t Kristoffer på sidan av en korbänk.

 

                      

Krucifix från 1100-tal med krönt Jesusfigur. Det var vanligt i kristendomens tidiga skede att lansera honom som en kung och vinnare som andra konungar kunde relatera till. Kristna en härskare, så är landet kristnat.

 

                      

                                  Detalj från krucifixet ovan.

 

                      

               Planka från tidig 1100-talsträkyrka med bysantisk målning visandes döda uppväckta ur graven.

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

      Rustningar och skelett av gotländska bönder från det ödesdigra slaget 1361.

 

   

 

   

 

   

      Denne man har fått ett hugg halvvägs in i huvudet.

 

   

 

   

 

   

Sven X:et Erixons målning Vi på muren från 1942  var en kommentar till Sveriges berömda neutralitet under andra världskriget. Motivet är från slaget vid Visby 1361, då staden i utslag av samma neutralitetsanda stängde portarna, varför de dåligt rustade gotländska bönderna som ställt upp för att försvara ön mot den danska invasionen, slaktades utanför muren.

 

   

 

                     

 

                     

 

   

Här låg under medeltiden S:t Mikaels lilla kyrka, som troligen uppförts under 1200-talet. Den avsides placeringen i stadens östra utkant nära Södra murgatan, och det i stadsmuren inbyggda tjärkokeriet, kan antyda att den tillhört ett lägre samhällskikt. En gravsten från 1343 finns nu i Roma sockenkyrka. Kyrkan skadades under strider om Visborgs slott 1449, men återuppfördes och var i bruk tills reformationen.  Under första hälften av 1700-talet rev man ruinen. 1968 påträffades kyrkans grundmurar under en arkeologisk utgrävning, där koret och långhusets totala längd uppmättes till 23 meter. Tillsammans med en pelarbas visade detta på en treskeppig byggnad.

 

   

 

   

 

   

    Tjärkokeriet i muren.

                                                Startsidan