Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Vitaby kyrka

   

Romanskt triumfkrucifix från 1200-talet i Vitaby 1100-tals kyrka. Dessa skulpturer var av stor vikt och upphängdes över ingången till kyrkans heligaste rum, alltså i triumfbågen framför koret. Därmed drog det besökarnas blickar till sig effektivt. Det finns flertalet bevarade triumfkrucifix från skånska kyrkor, men få är så gamla som det i Vitaby. De flesta härstammar från århundradena efter.

   

Kristus sågs eller framställdes under äldre medeltid som konung, varför de flesta romanska triumfkrucifix var försedda med en krona. I Vitaby är kronan av förgyllt brons med insatta stenar troligen gjord för ett äldre krucifix från andra hälften av 1100-talet, men har senare hamnat på en 50 år yngre skulptur.

   

De romanska triumfkrucifixen med Jesus som kung skiljer sig markant från de senare gotiska, där han istället framställs som lidande. Förklaringen är troligen att man i kristendomens tidiga skede behövt lansera den som ett vinnande och maktfyllt koncept.

   

 

     

      Målning i korets norra vägg.

 

                             

 

                             

 

                             

                Den högra valvmålningen har likheter med triumfbågsmålningen i Valleberga kyrka.

 

   

  Valvmålningarna i koret är identiska med de i Sankt Olofs närliggande kyrka och har uppförts av samma mästare.

 

                            

                             Mitt utflyktssällskap Sebastian Fonzeus och dopfunten.

 

   

    Kyrkan som ligger på en ansenlig höjd har även haft försvarsfunktion. Bild från syd.

 

                               

Tornet som tillkom på 1200-talet är stöttat med strävpelare från tre olika håll, då klockornas svängning vid ringandet satte tornet i svajning. Bild från väst.

 

                               

                                Bild från norr.

 

   

    Sebastian i vapenhuset.

 

                                                         Startsidan